Nattvardsgudstjänst där Rikard Lundgren talar om evangeliets attraktionskraft.

Predikan: Rikard Lundgren

Sång & musik: Johanna Svensson & David Seiving