Årshögtid med temat Välkommen hem!
Predikan: Jonas Lund
Sång & musik: Mixturen samt ungdomar