Jonas Lund predikar om hörnstenen att bygga livet på.

Sång och musik: Lina Johansson och Klara Jorméus