Jerry Gegerfeldt predikar om Församlingen som en plats att växa.