Jerry Gegerfeldt predikar om hur vi och lärljungarna ska berätta om Jesus i hela världen. Sång och musik med Läsarsångarna och Brass.