Konfirmationshögtid med medverkande av konfirmander, predikan av Jonas Lund och sång & musik med Elim Gospel.