SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med läs- och skrivsvårigheter. SIRA fyller 50 år och det uppmärksammas på flera sätt under året. Här i Tibro kommer vi 25 november lyfta SIRA lite extra med en fest i samband med gudstjänst och kyrklunch. Välkommen!

Efter gudstjänsten serveras en kyrklunch och då fortsätter gemenskapen med en fest för att fira att organisationen SIRA fyllar 50 år, alla välkomna att vara med! Det blir information om SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko. Vad är SIRA och vad har de för uppgift i Palestina?

Läs mer om SIRA (svenska) >

Läs mer om SIRA (engelska) >

Ladda ner informationsfolder om SIRA (svenska) >

Se flera filmer från skolorna >