SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med läs- och skrivsvårigheter. SIRA fyller 50 år och det uppmärksammas på flera sätt under året.

Vad är SIRA och vad har de för uppgift i Palestina?

Läs mer om SIRA (svenska) >

Läs mer om SIRA (engelska) >

Ladda ner informationsfolder om SIRA (svenska) >

Se flera filmer från skolorna >