Under gudstjänsten fjärde advent fick vi uppleva julens budskap och Jesu födelse med julspel och många kända och okända julsånger.