Nattvardsgudstjänst där kyrkans ungdomar höll i gudstjänstledning och musik. Jonas Lund predikade om ”Den svaga punkten”.