Jerry Gegerfeldt predikar och Mixturen sjunger sånger kring temat. Vi pratade också med vår missionär Otto Ernvik på videolänk med Thailand.

Obs! Volymen på det avslutande outrot efter gudstjänsten är väldigt hög.