Jerry Gegerfeldt predikar kring temat ”Ett steg till i mitt andliga liv”. Nora & Ella Kaminsky och Josef Sterner står för sång och musik. Även information om Pastorsutbildningen vid Teologiska Högskolan.