Emma Gunnarsson som predikar över temat ”Det finns mer!”, stort lovsångsteam, dop och medlemsintagning. Även bön och avtackning av Emma som nu går vidare och utbildar sig till pastor.