Gudstjänst på Kyrkokonferensen

Vi firar gudstjänst på kyrkokonferensen i Jönköping. Det är en stor gudstjänst som avslutar hela konferensen där bland annat vår tidigare ungdomsledare Johan Wikström ordineras till Pastor. Gemensam bussresa dit, med samling kl. 08.00 på Equmeniakyrkans parkering.

Denna söndag firar vi ingen förmiddagsgudstjänst i Equmeniakyrkan i Tibro.