Välkommen till en gudstjänst kring den Helige Ande. Jonas Lund predikar, vi firar nattvard, Malin Eriksson leder mötet och Julia Hallåsen sjunger och spelar.