Gudstjänst och högtidlig avslutning för årets konfirmandgrupp med konfirmander från Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan. Jonas Lund predikar och Caroline Bergman leder gudstjänsten där både konfirmander och ledare medverkar.