Första delen i predikoserien om Josef och drömmen som blev sann. Pastor Jonas Lund predikar över ”Sjukdomen som förpestar världen”, Malin Eriksson leder gudstjänsten och Klara Jorméus med team står för sång och musik.

Se hela serien här >