Andra delen i predikoserien om Josef och drömmen som blev sann. Pastor Jerry Gegerfeldt predikar på temat ”Från Josef till Jesus”, Håkan Sterner leder gudstjänsten. För sång och musik står kyrkans Brassorkester, Inga-lill Sterner och Dan Lidskog.

Se hela serien här >