Bana väg för Herren - Nattvardsgudstjänst i advent

Välkommen till en adventsgudstjänst med nattvard. Jerry Gegerfeldt talar över temat ”Bana väg för Herren”, Annika Singleton är mötesledare och Eln & Josef Sterner står för sång och musik.

Efteråt är alla välkomna att stanna kvar på kyrkfika.