”Gudstjänst Julspecial” med julens sånger! En stor julkör står för sång och musik under ledning av Mikael Karlsson. Jonas Lund predikar.