Stor missionsfest med fokus på vårt internationella missionsarbete. Otto Ernvik predikar och intervjuas av pastor Jonas Lund, Gunilla Olsson leder gudstjänsten och Samuel Jonsson med lovsångsteam står för sång och musik.