Ekumenisk gudstjänst tillsammans med våra andra kyrkor i Tibro. Kyrkoherde Sami Kaukkonen predikar kring temat ”Guds hjärta för Tibro. Pastor Jonas lund leder gudstjänsten och en stor ekumenisk kör under ledning av Micke Karlsson och Jenny Carvalho står för sång och musik.