Pelle Bäckrud predikar över det spännande temat ”Här är jag – sänd mig”. Catharina Gegerfeldt leder gudstjänsten och Mikael & Henny Karlsson med vänner står för sång och musik.