Nattvardsgudstjänst där Jonas Lund predikar över temat ”Goda förvaltare”. Frida Ekdahl leder gudstjänsten och Josef & Elin Sterner med team står för sång och musik.