Årshögtid, en extra festlig gudstjänst med mycket sång och musik. Jonas Lund predikar och Jerry Gegerfeldt leder gudstjänsten. För sång och musik står församlingskören, brass, lovsångsteam mfl under ledning av Mikael Karlsson.