En stund i bön där vi sjunger lovsånger inspirerade av Hillsong Church och firar nattvard. Jonas Lund och Mikael Karlsson med team.