Jerry Gegerfeldt predikar, Ellen Lannemyr står för sång och musik och Annika Singleton leder gudstjänsten.