Predikan: Jonas Lund predikar
Sång & musik: Sara Heedman och Mikael Karlsson
Förvandlade liv: Inna Elwing Saxius