Taize-mässa

| Kl. 18.00 | Välkommen till en stillsam gudstjänst med nattvardsfirande.