2020-11-08 | En annorlunda gudstjänst
24 oktober 2020
2020-11-01 | De dödas uppståndelse och ett evigt liv
24 oktober 2020

| Kl.10.00 | Välkommen till gudstjänst i Allhelgonatid – ”De dödas uppståndelse och ett evigt liv”

Taize-mässa
2020-10-25 | Taizémässa med nattvard
13 oktober 2020

| Kl. 18.00 | Välkommen till en stillsam gudstjänst med nattvardsfirande.