Aktuell församlingsinformation kopplat till Covid-19

Coronavirus - Covid-19

Vi befinner oss mitt i en oerhört svår och påfrestande kris där hela världen är drabbad. Mitt i den här situationen lever vi våra liv här i Tibro, liv som är kopplade till vår församling och vårt uppdraga att dela vår tro på Jesus med andra. Här behöver vi be Gud om mod, kraft, vishet och frid – så att vi på bästa sätt kan finnas för vår kommun. Din bön och ditt sätt att tala till andra människor gör skillnad!

I tider då man pratar mycket om riskgrupper för virussmittan, ser vi också en annan typ av riskgrupp – de som far illa av isolation och psykisk ohälsa. Primärt handlar det om ensamma, barn & unga, nysvenskar, dysfunktionella familjer och människor med missbruksproblematik. Här tror vi att det är jätteviktigt att hitta balans och erbjuda dessa människor gemenskap och sammanhang i dessa tider, i den mån det är möjligt givetvis.

Församlingsledningen – vår Styrelse och våra anställda – tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet kommer huvudsakligen att följa de rekommendationer som ges där. Ni kan läsa mer på: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

Vårt gudstjänstliv

I och med regeringens nya förbud mot allmänna folksamlingar med fler än 50 personer, så kommer vi under en period framöver enbart att fira våra gudstjänster via webben. Det innebär i praktiken, att bara de som på olika sätt inbjudits att vara med och forma gudstjänstens innehåll eller serva på annat sätt,
kommer att finnas på plats i kyrkan.

Just nu är vår inställning i rådande situation inte att ställa in, utan att i möjligaste mån STÄLLA OM. Vårt primära mål är att jobba ändamålsenligt och möta samhällets nöd med Jesu nåd. Detta innebär att vår verksamhet är flexibel och kan komma att se annorlunda ut från vecka till vecka.

För att stimulera vardagen och skapa mer delaktighet för er som är mycket hemmavid har vi sedan förra veckan bestämt oss för att varje torsdag kl. 11.00 bjuda in till en gudstjänst mitt i vardagen, en gudstjänst som live-sänds från kyrksalen. Denna gudstjänst är särskilt utformad för att passa dig som är 70+.
Har du önskemål om innehåll eller andra tankar kring denna gudstjänstform är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas, Jerry eller Mikael. Direktlänk till våra live-sändningar finns här; https://www.youtube.com/channel/UCFkpweTHc5xa5rFD_Jl2mkg/live

Paus i vår verksamhet för följande grupper

De grupper som just nu får göra en paus i sin verksamhet rör primärt aktiviteter för 70+.  Rent konkret handlar det om Mixturen, Dagledigträffar, SMU-mammorna, Kongo-gruppen, vissa hemgrupper, vaktmästarträffa, hembesök samt andakter på våra äldreboenden.

Equmenia – vårt barn- & ungdomsarbete

Folkhälsomyndigheten uppmanar föreningar att i möjligaste mån fortsätta med sin barn- och ungdomsaktivitet. Att barn får skratta, umgås med andra och komma hemifrån är jätteviktigt i dessa tider – både för barnen och för föräldrarna.

Vi fortsätter därför att hålla vår verksamhet öppen som vanligt. Vi är tacksamma för alla härliga ledare som gör detta möjligt, bär dem gärna i bön!

Hjärta för Tibro

Vi vill i möjligaste mån fortsätta att hålla vår Onsdagslunch öppen. Här tar vi beslut vecka för vecka tillsammans med Annelie Magnusson på ICA samt Köksansvarige Marie Andersson. Åtgärder görs för att säkerhetsställa våra gästers trygghet. Vi fortsätter att dela ut våra Missionskassar med mat, och vi har även gått ut med möjligheten att få varor inhandlat.

Samtal förs kontinuerligt med kommunen just nu för att kunna finnas till hands för Tibros bästa.

Hjälp & volontärer

Med anledning av folkhälsomyndighetens uppmaning till alla som är 70 år fyllda, om att hålla sig hemma och begränsa kontakter med andra människor så långt det bara går under en tid framöver, entledigar vi dig som tillhör den åldersgruppen från de förtroendeuppdrag du har som ledare och volontär. Gäller så länge rekommendationerna från våra myndigheter kvarstår.

Om du är behöver få hjälp att handla, utföra apoteksärenden eller dylikt så ber vi dig kontakta pastor Jerry Gegerfeldt. Kan och vill du som är under 70 år hjälpa till med att handla, ringa samtal, servera på våra Onsdagsluncher, hjälpa till med vaktmästarsysslor, producera & sända gudstjänster eller har andra goda idéer på hur du kan bara behjälplig så hör av dig till pastor Jonas Lund.

Behoven är stora och din hjälp, även om det bara är vid något enstaka tillfälle, är otroligt värdefull. Tillsammans är vi starka!

Bön och omsorg

Vi fortsätter att samlas till bön varje tisdag kl. 08.30, du är alltid
välkommen att höra av dig med dina böneämnen så tar vi med dem i vår förbön.

Behöver du någon att tala med finns vi pastorer till ert förfogande för samtal, antingen i kyrkan eller över telefon.

Vi vill också uppmuntra er att höra av er till varandra. Det är en speciell tid som vi genomlever just nu, och ett telefonsamtal kan betyda mycket för någon som är isolerad och/eller orolig. Var kreativ i din omsorg – skicka vykort, skriv sms eller varför inte ett blommogram till någon som du tänker på?

Vi vill särskilt uppmuntra er som finns med i olika typer av smågrupper – hemgrupp, syjunta, SMU-mammor, musikkonstellationer, Kongo-grupp mm – att ta ansvar för varandra i denna tid!

Veckobrevet – bästa sättet att få aktuell information

För att få bästa möjliga aktuella information så är församlingens veckobrev den kanal som vi uppmanar dig att ta del av. Utskick kommer i början av varje vecka. Ring expeditionen på 0504-128 00 eller maila info@equmeniakyrkantibro.se om du vill ta del av dessa.

Uppmaning

Vi uppmanar dig som är sjuk, känner symptom eller är 70+ att stanna hemma. Vi tvättar händerna ofta och när vi möts i kyrkan hälsar vi med en hand på hjärtat och varma ord.

Du som har extra tid nu. Läs bibeln. Bed för församlingen, Tibro och världen.

Bön

Herre, vi vänder oss till dig och lyfter fram den värld vi lever i
och den situation som nu råder.
Vi ber om ditt hopp och helande till människor som drabbas.
Vi ber för den tungt belastade vårdpersonalen runt om i världen, om kraft och styrka i det arbete de står i.
Vi ber för forskare och medicinsk personal, om hjälp att finna bot och vaccin.
Vi ber för politiker och beslutsfattare, om hjälp att fatta kloka beslut.

Vi ber för företag och anställda som nu drabbas hårt av vikande marknad.
Vi ber om ditt ljus och din omsorg om dem av oss som känner rädsla och oro.
Vi ber att den tid som vi nu lever i skall leda till att människor börjar söka dig.

Tack för att vi inte är ensamma. Tack för din närvaro här i Tibro.
Tack Jesus för att du går med oss, stöder oss, bär oss och ger oss hopp.

Amen.

Uppmuntran från Bibeln

”Frid lämnar jag kvar hos er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.”
Johannesevangeliet 14:27

Med önskan om Guds frid och kraft!

Jonas Lund – Församlingsföreståndare

Tomas Jonsson – Församlingens ordförande

Lovisa Albinsson – Equmenias ordförande