”Ett steg till!”

Diskussionsfrågor kring Jonas Lunds predikan 24 februari 2019.

Bibeltext: Matteus 14:22-33

Titta på gudstjänsten >

Lyssna på predikan >

Samtalsfrågor

  • Vad fastnar du för i berättelsen om vandringen som Jesus och Petrus gör på vattnet?
  • Vilket är ditt vatten just nu, vad är det som utmanar dig i livet?
  • Vad skulle ett steg till kunna innebär för dig och ditt liv under året som ligger framför?
  • Vad är det som hindrar dig från att ta klivet ut ur din ”båt”? Rädsla, åsiktsoro eller bekvämlighet?