Under året dukas bokbordet upp i samband med gudstjänsterna i Missionskyrkan.

Här kan du skaffa dig en eller flera böcker till glädje och uppbyggelse.

Böcker som kan stilla nyfikenhet på vad kristen tro kan innebära eller hjälpa dig ytterligare ett steg på vägen att upptäcka Gudsrikets hemligheter.

Det finns böcker för alla åldrar. Dessutom dukar vi upp CD-skivor, almanackor och julkort.

Välkommen!