Taize-mässa

2020-10-25 | Taizémässa med nattvard

| Kl. 18.00 | Välkommen till en stillsam gudstjänst med nattvardsfirande.