,

Galaterbrevet - lag eller evangelium

Välkomna på bibelstudium "Galaterbrevet - lag eller evangelium?" Ett bibelstudium i tre delar under tre torsdagar kl. 19.00 i januari. Nu kan du också lyssna och läsa material från de två första tillfällena.