Predikan 31 maj 2020

"Mötet med den helige Anden" - Vad betyder den helige ande för dig i ditt liv?

Predikan 24 maj 2020

”Ett Jesuslikt ledarskap” - Vilken typ av ledare tror du människor förväntade sig att Messias skulle vara?

Predikan 10 maj 2020

”Herren är min herde” - Förstår du vad David menar när han beskriver Gud som sin herde?

Predikan 26 april 2020

”Den chockerande släkttavlan!” - Håller du med om att ingen människa är obrukbar i Guds ögon?

Predikan Påskdagen 2020

"Tema: Uppståndelsekraft" - Tycker du att uppståndelsen får tillräckligt stort utrymme i den kristna förkunnelsen?

Predikan Långfredagen 2020

"Tema: Förlåtelse" - Har du tänkt på innebörden i Jesu död på korset - varför var han tvungen att dö?

Predikan 20 mars 2020

"Tema: Är det skillnad mellan psalmsång och lovsång?" - Har du någon favoritpsalm, bibelkör, eller lovsång?

Predikan 1 mar 2020

"Tema: Förvandlade liv!" - Har du själv fått se ”fjäll falla” från någon människas ögon? Alltså förvandling i mötet med Jesus?

Predikan 16 feb 2020

"Goda förvaltare" - Vad betyder förvaltarskap för dig?