Predikan 18 okt

Läs Joh. 6:1-15. Den här händelsen är den enda som berättar om ett under som finns med i samtliga evangelier. Varför tror du att alla fyra evangelister valde att ta med den?

Predikan 11 okt

”Nehemeja del 3 – Gudomliga rutiner” - Vad väckte predikan för tankar hos dig? Vad tycker du om det som sker i kapitel 8?

Predikan 4 okt

”Nehemeja del 2 - Kallelsens betydelse” - Vad tänker du kring den kallelse som låg över Nehemjas liv? Vilken typ av kallelser har du mottagit i ditt liv?

Predikan 27 sept

”Nehemeja del 1 - En ny tid” - Vad väckte predikan för tankar hos dig? Vad tycker du om Nehemjas agerande?

Predikan 31 maj 2020

"Mötet med den helige Anden" - Vad betyder den helige ande för dig i ditt liv?

Predikan 24 maj 2020

”Ett Jesuslikt ledarskap” - Vilken typ av ledare tror du människor förväntade sig att Messias skulle vara?

Predikan 10 maj 2020

”Herren är min herde” - Förstår du vad David menar när han beskriver Gud som sin herde?

Predikan 26 april 2020

”Den chockerande släkttavlan!” - Håller du med om att ingen människa är obrukbar i Guds ögon?

Predikan Påskdagen 2020

"Tema: Uppståndelsekraft" - Tycker du att uppståndelsen får tillräckligt stort utrymme i den kristna förkunnelsen?