Equmenia Tibro

Equmenia Tibro

Välkommen till en livlig förening med många olika grupper och aktiviteter. Det är mycket som händer – allt ifrån upptäcktsresa och scout till rockkonserter och loppmarknad. Vi får också vara med om många roliga och spännande möten med människor och Gud.

Du hittar information om de olika grupperna på deras respektive sidor. Om du har andra frågor om våra aktiviteter eller Equmenia får du gärna kontakta kyrkan.