Gudstjänster som berör. Skratt kring kyrkkaffeborden. Samtal och grubbel om det stora och svåra i livet, kanske om det där som är svårt att sätta ord på. Vigsel och konfirmationsläsning. Scouter och barnkör. Musikkår och kör. Predikan och bön.

Equmeniakyrkan vill vara en plats av stillhet och liv för vana och ovana kyrkobesökare, för osäkra och tvärsäkra. Här ryms vi alla, troende och tvivlare, sökare och finnare, längtare och kämpare. Barn och gamla, tonåringar, unga vuxna och ”mitt i livet-folk”.

Equmeniakyrkan är ett samfund som finns i hela Sverige. Sammanlagt har det ungefär 70 000 medlemmar,.

Här får vi mötas som vi är och vi tror att Gud vill möta oss just så. I Jesus blev Han människa, en av oss. Han är den som älskar dig mer än någon annan gör. Han är den som har tid och vill lyssna tills du talat till punkt. Han vill hjälpa dig och leda ditt liv. Han bryr sig om dig.

Hur passar du in?

Vare sig du är måttligt nyfiken på Jesus eller en övertygad lärjunge vill vi hjälpa dig att ta ett steg närmare Jesus och att vara så involverad i kyrkan som just du har lust att vara.

Pastorerna?

En pastor är en människa som vill vara dig till hjälp. Du kan alltid ta kontakt med någon av pastorerna för att samtala om vad du vill.De har absolut tystnadsplikt och de har tid för dig. Pastorerna kan också hjälpa till med dop, vigsel och begravning.

Vårt mål och vår metod

Equmeniakyrkan i Tibros mål är att föra till tro – växa i tro – dela vår tro.
För att nå det målet använder vi en metod som vi kallar för 5B, Be, Bry dig, Berätta, Bjud med, Bli kvar