Välkomna på bibelstudium ”Galaterbrevet – lag eller evangelium?”

Ett bibelstudium i tre delar under tre torsdagar kl. 19.00 i januari.

Datum
10/1
17/1
24/1

Klockan 19.00.