Mitt i livet. Mitt i församlingen.

I vårt församlingsliv är både den stora gemenskapen i gudstjänsten och den lilla gemenskapen i hemgruppen viktig. I hemgruppen möts vi för att bygga nära relationer, dela livet & växa i vår relation till Jesus samt för att be för och med varandra.

Alla är välkomna

De flesta hemgrupperna möts i hemmen varje eller varannan vecka. Våra hemgrupper är öppna för alla intresserade. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att vara med i en hemgrupp. Hemgruppen är den lilla och livnära församlingsgemenskapen i vardagen och en perfekt plats att bjuda med nya människor till.

Ett steg till!

Ja, så lyder vårt årstema för 2019. Under detta år kommer vi satsa extra mycket på att starta upp nya hemgrupper och få fler människor att våga pröva på den lilla gruppens gemenskap. Vi kommer också knyta gudstjänstens teman & förkunnelse till hemgrupperna, så att man ska kunna processa söndagens undervisning i hemgruppen. Här på denna sidan kommer det kontinuerligt fyllas på med samtalsunderlag som är tänkt att vara till hjälp när ni samlas i den lilla gruppen.

Vill du vara med i en hemgrupp?

Klart du vill! Kontakta då någon av våra anställda eller skicka ett mail till jonas.lund@equmeniakyrkantibro.se

Samtalsunderlag

Predikan 29 dec 2019

”Betydelsen av inkarnation och integration i församlingen” - Tycker du att vår församling rymmer alla typer av människor?
Hur kan vi bli bättre på integration i vår församling?
01 januari 2020/av Equmeniakyrkan

Predikan 22 dec 2019

”Tacksamhet föder glädje” - Håller du med om att tacksamhet föder glädje? Vad är du tacksam för i ditt liv & i församlingen just nu?
01 januari 2020/av Equmeniakyrkan

Predikan 15 dec 2019

Bana väg för Herren" - Har du någon favoritplats där du kan ge Jesus plats?
15 december 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 1 dec 2019

"Rakt in i smeten" - Jesus rider rakt in i stadens smet. Vad vi kan lära av det?
01 december 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 24 nov 2019

"En rättvis domare" - Lever du i tron på att Jesus ska komma tillbaka? Vad känner du inför det?
23 november 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 10 nov 2019

”Kvinnligt ledarskap i en värld full av män.” - Vad är din bild av att vara kvinna och ledare i samhället idag?
09 november 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 3 nov 2019

"Bortom gyllne sol" - Kommer vår jord att bli ny eller kommer det en helt ny himmel och jord?
03 november 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 20 okt 2019

”Förlåtelsens kraft" - Vad tänker du kring Josefs val att förlåta sina bröder?
29 oktober 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 13 okt 2019

”Från Josef till Jesus?” - Vilka likheter kan du se mellan Josef och Jesus?
29 oktober 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 6 okt 2019

"Avund - sjukdomen som förpestar världen". Bibeltexter och diskussionsfrågor.
10 oktober 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 22 sep 2019

"Enheten i Kristus" - Vad utmärker ett kristet ledarskap?
25 september 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 25 aug 2019

"Jordens salt" - Vad menar Jesus när han säger att ”Ni är jordens salt”?
06 september 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 12 maj 2019

"Det är aldrig försent för Jesus!" - Är bön viktigare än verksamhet? Hur tar du/vi ett steg till i bön för någon annans skull?
25 maj 2019/av Equmeniakyrkan

Samtal 5 maj 2019

"Äntligen hemma - Ett steg till med Jesus!" - Vad berörde dig utifrån gudstjänstens livsberättelse.
25 maj 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan Långfredagen

"Lyft blicken" - frågor för diskussion kring Långfredagens predikan.
23 maj 2019/av Equmeniakyrkan

Samtal 31 mar 2019

"Äntligen hemma - Ett steg till i vår relation." - Vad är viktigt för att en relation ska fungera?
01 april 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 10 mar 2019

"Ett steg till i mitt andliga liv" - Vad har du för erfarenheter av Den Helige Ande?
23 mars 2019/av Equmeniakyrkan

Årshögtid 24 feb 2019

"Ett steg till!" - Vad fastnar du för i berättelsen om vandringen som...
24 februari 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 17 feb 2019

”Stenkastande eller goda frågor” - Vad tänker du kring Jesu sätt att hantera situationen med...
24 februari 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 10 feb 2019

"Jorden vi ärvde och jorden vi gav vidare". - Gällde uppdraget som Adam och Eva fick...
17 februari 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 20 jan 2019

Den svaga punkten - eller vad har kung David, lärjungen Judas och Bill Hybels gemensamt?
02 februari 2019/av Equmeniakyrkan