Mitt i livet. Mitt i församlingen.

I vårt församlingsliv är både den stora gemenskapen i gudstjänsten och den lilla gemenskapen i hemgruppen viktig. I hemgruppen möts vi för att bygga nära relationer, dela livet & växa i vår relation till Jesus samt för att be för och med varandra.

Alla är välkomna

De flesta hemgrupperna möts i hemmen varje eller varannan vecka. Våra hemgrupper är öppna för alla intresserade. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att vara med i en hemgrupp. Hemgruppen är den lilla och livnära församlingsgemenskapen i vardagen och en perfekt plats att bjuda med nya människor till.

Ett steg till!

Ja, så lyder vårt årstema för 2019. Under detta år kommer vi satsa extra mycket på att starta upp nya hemgrupper och få fler människor att våga pröva på den lilla gruppens gemenskap. Vi kommer också knyta gudstjänstens teman & förkunnelse till hemgrupperna, så att man ska kunna processa söndagens undervisning i hemgruppen. Här på denna sidan kommer det kontinuerligt fyllas på med samtalsunderlag som är tänkt att vara till hjälp när ni samlas i den lilla gruppen.

Vill du vara med i en hemgrupp?

Klart du vill! Kontakta då någon av våra anställda eller skicka ett mail till jonas.lund@equmeniakyrkantibro.se

Samtalsunderlag

Predikan 6 okt 2019

"Avund - sjukdomen som förpestar världen"Bibeltext1 Mos…
10 oktober 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 22 sep 2019

"Enheten i Kristus" - Vad utmärker ett kristet ledarskap?
25 september 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 25 aug 2019

"Jordens salt" - Vad menar Jesus när han säger att ”Ni är jordens salt”?
06 september 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 12 maj 2019

"Det är aldrig försent för Jesus!" - Är bön viktigare än verksamhet? Hur tar du/vi ett steg till i bön för någon annans skull?
25 maj 2019/av Equmeniakyrkan

Samtal 5 maj 2019

"Äntligen hemma - Ett steg till med Jesus!" - Vad berörde dig utifrån gudstjänstens livsberättelse.
25 maj 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan Långfredagen

"Lyft blicken" - frågor för diskussion kring Långfredagens predikan.
23 maj 2019/av Equmeniakyrkan

Samtal 31 mar 2019

"Äntligen hemma - Ett steg till i vår relation." - Vad är viktigt för att en relation ska fungera?
01 april 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 10 mar 2019

"Ett steg till i mitt andliga liv" - Vad har du för erfarenheter av Den Helige Ande?
23 mars 2019/av Equmeniakyrkan

Årshögtid 24 feb 2019

"Ett steg till!" - Vad fastnar du för i berättelsen om vandringen som...
24 februari 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 17 feb 2019

”Stenkastande eller goda frågor” - Vad tänker du kring Jesu sätt att hantera situationen med...
24 februari 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 10 feb 2019

"Jorden vi ärvde och jorden vi gav vidare". - Gällde uppdraget som Adam och Eva fick...
17 februari 2019/av Equmeniakyrkan

Predikan 20 jan 2019

Den svaga punkten - eller vad har kung David, lärjungen Judas och Bill Hybels gemensamt?
02 februari 2019/av Equmeniakyrkan