Del 1 av 3 i predikoserien ”Josef och drömmen som blev sann”
Dagens tema är – Sjukdomen som förpestar världen