Jonas Lund predikar den sista delen i Predikoserien ”Josef och drömmen som blev sann”. Dagens tema är -Förlåtelse.