Pelle Bäckrud predikar över temat ”Här är jag – sänd mig!”