Predikan av pastor Jerry Gegerfeldt vid långfredagens gudstjänst.