Predikan av Pelle Beckrud på temat – den gode herden.