Predikan av pastor Britta Bolmenäs vid söndagens gudstjänst.