Jerry Gegerfeldt predikar på söndagen efter alla helgons dag.