Predikan på andra advent under temat ”En del av något större”.