Predikan av pastor Jerry Gegerfeldt vid årets midnattsgudstjänst.