Det sista studiet i en serie på tre med temat ”Den gode herden”.